034 411 019 | Dežurni telefon: 099 44 11 019
Radnim danom: 11 - 15 sati || Neradnim danom: 07 - 09 sati

O nama

Veterinarska stanica Pakrac d.o.o. sa sjedištem u Pakracu,obavlja djelatnost u veterinarskoj ambulanti u sjedištu, veterinarskoj ambulanti u selu Gaj te skloništu za životinje.

Sklonište za životinje nalazi se na lokaciji u selu Bučje, na prostoru u ratu potpuno uništene veterinarske ambulante Bučje, 20-ak kilometara udaljeno od Pakraca, u blizini prometnice Pakrac – Požega. Okruženo je šumom, i izgrađeno je na vlastitoj površini veličine 1 ha., ima priključak električne energije, vlastiti izvor vode-bunar, spremnik ukapljenog plina, a otpadne vode riješene su septičkom jamom.

Povijest tvrtke:

Veterinarska stanica Pakrac d.o.o. djeluje od 1995. god. kao d.o.o. i pravni je sljedbenik Veterinarske stanice Pakrac spo čija prošlost seže sve do 1946. god. od kad se sustavno vodi briga o zaštiti zdravlja životinja a samim tim i ljudi. Veterinarsku djelatnost nismo prekidali niti za vrijeme Domovinskog rata 1991. do 1995. god. a sve to rezultiralo je nepojavljivanjem niti jedne zarazne bolesti u životinja. Na žalost, u samom početku Domovinskog rata na prostoru veterinarske ambulante Bučje oko Božića 1991 god. ubijen je naš djelatnik Mato Božić dr.vet.med. a veterinarska ambulanta Bučje u potpunosti je uništena.

Iz svega navedenog vidljiva je tradicija i interes zaštite zdravlja životinja i ljudi koju Veterinarska stanica Pakrac d.o.o. nastoji što bolje održati i poboljšati a jedan od načina je i osnivanje skloništa za životinje.

Područje djelovanja:

U prvom redu cilj osnivanja skloništa za životinje je zbrinjavanje pasa. Iz dosadašnjih zapažanja zaključili smo da se iz godine u godinu broj pas  ne smanjuje, te da pojava, naročito pasa lutalica, izaziva nemale štete kod stočara jer se psi udružuju i napadaju stoku pa i ljude.

Registrirana pojava bjesnoće u divljih životinja (2010-23 poz.slučaja) i dva slučaja bjesnoće u domaćih životinja 2010. god. daju nam za pravo i ukazuje na potrebu osnivanja skloništa za životinje.

Zakonska obveza jedinica lokalne samouprave je organiziranje i financiranje poslova sakupljanje i zbrinjavanje napuštenih životinja. (Zakon o veterinarstvu NN 41/07, Zakon o zaštiti životinja NN 102/17 i 32/19).

Usluge zbrinjavanja pasa lutalica nudimo uz sklapanje ugovora jedinicama lokalne samouprave, koje nemaju zakonsko riješeno zbrinjavanje napuštenih životinja. Koliko je nama poznato do danas u blizini nema registriranog skloništa za životinje.

Uz poslove sakupljanja i zbrinjavanje napuštenih životinja nudimo i usluge sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja stradalih u prometu (psi, mačke, divlje životinje) sa javnih površina što je također zakonska obveza jedinica lokalne samouprave.

Za ove poslove posjedujemo registrirano i odobreno vozilo za odvoz lešina.