034 411 019 | Dežurni telefon: 099 44 11 019
Radnim danom: 11 - 15 sati || Neradnim danom: 07 - 09 sati

Kontakt

VETERINARSKA STANICA PAKRAC d.o.o.
Pakrac, ul. Križnog puta 8
Tel: 034 411 019
Fax: 034 412 889
e-mail: vet.st.pk@po.t-com.hr


 

SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE BUČJE
Radno vrijeme:
Radnim danom: 11-15 sati
Neradnim danom: 07-09 sati
Dežurni telefon: 099 44 11 019
www.skloniste-pakrac.com