034 411 019 | Dežurni telefon: 099 44 11 019
Radnim danom: 11 - 15 sati || Neradnim danom: 07 - 09 sati
Sklonište za životinje Bučje NAŠI STANOVNICI KONTAKT Sklonište za životinje Bučje NAŠI STANOVNICI

Sklonište za životinje Bučje

Veterinarska stanica Pakrac d.o.o. sa sjedištem u Pakracu, veterinarskom ambulantom u sjedištu i veterinarskom ambulantom u selu Gaj, zapošljava 10 djelatnika u stalnom radnom odnosu i to 5 ovlaštenih veterinara, 1 veterinarski tehničar, 1 veterinarski bolničar, 1 ekonomista, 1 pomoćni radnik i 1 čistačica.

Pročitaj više

NAŠI STANOVNICI

U prvom redu cilj osnivanja skloništa za životinje je zbrinjavanje pasa lutalica. Iz dosadašnjih zapažanja zaključili smo da se iz godine u godinu broj pasa lutalica ne smanjuje, te da pojava, naročito pasa lutalica, izaziva nemale štete kod stočara jer se psi udružuju i napadaju stoku pa i ljude.

Pročitaj više

KONTAKT

VETERINARSKA STANICA PAKRAC d.o.o. Pakrac, ul. Križnog puta 8 Tel: 034 411 019 | Dežurni telefon: 099 44 11 019 | Fax: 034 412 889 e-mail: vet.st.pk@po.t-com.hr

Pročitaj više

Sklonište za životinje Bučje

Veterinarska stanica Pakrac d.o.o. sa sjedištem u Pakracu, veterinarskom ambulantom u sjedištu i veterinarskom ambulantom u selu Gaj, zapošljava 10 djelatnika u stalnom radnom odnosu i to 5 ovlaštenih veterinara, 1 veterinarski tehničar, 2 veterinarska bolničara, 1 ekonomista, 1 pomoćni radnik i 1 čistačica.

Pročitaj više

NAŠI STANOVNICI

U prvom redu cilj osnivanja skloništa za životinje je zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica. Iz dosadašnjih zapažanja zaključili smo da se iz godine u godinu broj pas i mačaka lutalica ne smanjuje, te da pojava, naročito pasa lutalica, izaziva nemale štete kod stočara jer se psi učoporuju i napadaju stoku pa i ljude.

Pročitaj više

Kontakt

VETERINARSKA STANICA PAKRAC d.o.o.
Pakrac, ul. Križnog puta 8
Tel: 034 411 019
Fax: 034 412 889
e-mail: vet.st.pk@po.t-com.hr
(više…)

Pročitaj više

O skloništu

Sklonište za životinje, u naravi je zgrada površine 240 m2 i dimenzija 23,6 m x 11,6 m, sa predviđenim vanjskim, odvojenim šetalištem i ljetnim…

Pročitaj više

O nama

Veterinarska stanica Pakrac d.o.o. sa sjedištem u Pakracu,obavlja djelatnost u veterinarskoj ambulanti u sjedištu, veterinarskoj ambulanti u selu Gaj te skloništu za životinje.

Sklonište za…

Pročitaj više

Kontakt

VETERINARSKA STANICA PAKRAC d.o.o.
Pakrac, ul. Križnog puta 8
Tel: 034 411 019
Fax: 034 412 889
e-mail: vet.st.pk@po.t-com.hr
(više…)